အိမ်သုံးလေကို ပိုးသတ်ခြင်း။

  • Qianqin Low Noise PM2.5 Smart Monitoring Commercial Uvc Air Purifier

    Qianqin Low Noise PM2.5 Smart Monitoring Commercial Uvc Air Purifier

    ဤအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်၏ နောက်ခံ-

    ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုချက်အရ ကျွန်ုပ်တို့၏လေထုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အသိအမှတ်ပြုမှုကိုအခြေခံ၍ Covid-19 ဖြစ်ပွားသောအခါ 2019 နှစ်ကုန်တွင် ဤအရာကို တီထွင်ခဲ့သည်။